HK | DEDICATED SERVER | 中國帶寬

價格已更新 請諮詢財務工單部門 | HongKong | 直連中國大陸 / 有CN2 聯通等線路接駁 | 可參照其他套餐組訂製 DDOS 防禦 | 測試 IP 103.97.229.254 | 1 工作日上架
 • HKDEDI-China-A

  From ¥750.00/mo
  立即購買, 可用
  • CPU Intel Xeon L5630

   Memory 8GB DDR3

   Disk 1TB SATA

   BandWidth 基礎 5 Mbps China Traffic

   IP 3 Usable IPv4 Address

   Free Setup
 • HKDEDI-China-B

  From ¥850.00/mo
  立即購買, 可用
  • CPU Intel Xeon L5630 *2

   Memory 16GB DDR3

   Disk 1TB SATA

   BandWidth 基礎 5 Mbps China Traffic

   IP 3 Usable IPv4 Address

   Free Setup
 • HKDEDI-China-C

  From ¥1,050.00/mo
  立即購買, 可用
  • CPU Intel Xeon E5-2450L

   Memory 16GB DDR3

   Disk 1TB SATA

   BandWidth 基礎 5 Mbps China Traffic

   IP 3 Usable IPv4 Address

   Free Setup
 • HKDEDI-China-F

  From ¥1,550.00/mo
  立即購買, 可用
  • CPU Intel Xeon E5-2650 *2

   Memory 32GB DDR3

   Disk 1TB SATA

   BandWidth 基礎 5 Mbps China Traffic

   IP 3 Usable IPv4 Address

   Free Setup